Przeglądy zbiorników ppoż., dlaczego są takie ważne?

sty 15, 2024

Dlaczego przeglądy zbiorników przeciwpożarowych są takie ważne?

Zbiornik przeciwpożarowy ma za zadanie zagwarantować wystarczjący zapas wody do ugaszenia potencjalnego pożaru. Dlatego aby zapewnić bezpieczeństwo chronionego obiektu, należy dokonywać regularnych przeglądów zbiornika.

Dlaczego zbiorniki ppoż., to niezbędny element systemu ochrony przeciwpożarowej?

Zbiorniki przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych. Mają one za zadanie dostarczyć odpowiednią ilość wody do gaszenia potencjalnych pożarów na terenie chronionych obiektów. Dlatego też, aby mogły efektywnie spełniać swoje zadanie, muszą charakteryzować się wysoką sprawnością i nienagannym stanem technicznym.

Znaczenie zbiorników w rejonach o ograniczonym dostępie do hydrantów

W rejonach, gdzie sieć hydrantowa nie zapewnia wystarczającej wydajności dopływu wody, budowa zbiorników na wodę gaśniczą staje się szczególnie ważna. W takich miejscach zbiorniki są często jedynym źródłem wody do walki z ogniem.

Wymagania prawne i techniczne

Zbiorniki przeciwpożarowe podlegają ściśle określonym wymaganiom, zarówno prawnym, jak i technicznym. Według przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w przypadku braku wymaganej ilości wody do gaszenia pożaru, pojemność projektowanego zbiornika powinna wynosić co najmniej 10 m³ wody na każdy brakujący 1 dm³ wydajności sieci hydrantowej, jednak nie mniej niż 50 m³.

Dlaczego regularne przeglądy, są konieczne do utrzymania sprawności technicznej zbiornika?

Aby zapewnić optymalne i bezawaryjne działanie, zbiorniki przeciwpożarowe wymagają regularnych przeglądów. Przeglądy te, zalecane przez producentów i zgodne z aktualnymi normami, są kluczowe dla utrzymania wysokiej sprawności użytkowej zbiorników. Przepisy takie jak PN-EN 12845 „Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja” zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące przeglądów rocznych, 3- oraz 10-letnich.

Międzynarodowe standardy i wymogi producentów

Podczas projektowania zbiorników stosowane są różne międzynarodowe standardy, takie jak FM Global, NFPA 25, czy VDS CEA 4001. Każdy z tych standardów zawiera specyficzne zalecenia dotyczące kontroli sprawnego działania zbiorników i wykonywania przeglądów okresowych.

Co obejmuje przegląd zbiornika?

Przegląd zbiornika powinien obejmować kontrolę konstrukcji wewnętrznej i zewnętrznej pod kątem występowania uszkodzeń i korozji. W razie potrzeby, zbiorniki powinny zostać opróżnione i oczyszczone.

Przegląd zbiornika przeciwpożarowego

Jakie mogą być konsekwencje braku regularnych przeglądów?

Należy pamiętać, że niesprawny zbiornik może wyłączyć z użytku całą wodną instalację przeciwpożarową, co oznacza brak zabezpieczenia przed pożarem i stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla chronionego obiektu. Niesprawna instalacja może nawet skutkować zamknięciem obiektu z powodu braku wymaganej prawnie ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowanie

Zbiorniki przeciwpożarowe są nieodzownym elementem systemów ochrony przeciwpożarowej. Ich prawidłowa budowa, regularne przeglądy i utrzymanie w dobrym stanie technicznym są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działania w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie ich sprawności jest nie tylko obowiązkiem, ale i gwarancją bezpieczeństwa.

Zbigniew Łącki

Prezes i założyciel Miltom