Pompownie przeciwpożarowe

MILTOM projektuje, montuje i serwisuje pompownie wody do celów przeciwpożarowych, m.in. do zasilania instalacji tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych i hydrantowych. Nasze pompownie zaprojektowane są z uwzględnieniem powszechnie obowiązującego prawa, standardów projektowych, wymagań producentów urządzeń i ubezpieczycieli oraz fakultatywnych oczekiwań Klienta.

Do podstawowego wyposażenia naszych pompowni należą:

  • obudowa (panelowa lub modułowa)
  • pompy: główna, rezerwowa, utrzymująca stałe ciśnienie typy jockey
  • wewnętrzne przewody stalowe : ssawny, tłoczny, testowy, zasilający, układu chłodzenia
  • armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa
  • elementy oświetlenia, ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
  • szafa zasilająco-sterująca, do której podłączane jest zewnętrzne zasilanie elektryczne