+48 22 844 59 39 firm@miltom.com.pl

Certyfikat CNBOP-PIB

Thrustream

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i środków ochrony przeciwpożarowej.

Thrustream Certificate

Wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Certyfikuje zgodność wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej według systemu N1, zgodnie z wymaganiami norm lub kryteriów technicznych CNBOP-PIB.