Podstawa prawna

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Niezbędne informacje znajdziesz w niniejszej Polityce prywatności. Korzystanie z witryny z aktualnymi ustawieniami oznacza zgodę na ich używanie. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz to zmienić w ustawieniach przeglądarki.Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies. Pliki Cookies służą do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Miltom Sp z o.o. będącego operatorem strony internetowej www.miltom.com.pl na rzecz Użytkownika.
Miltom Sp z o.o. będący właścicielem serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.
Każda osoba korzystająca z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.
Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę Miltom Sp z o.o. z siedzibą: 02-830 Warszawa, ul. Mazura 18A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317566, NIP: 5213625525 oraz REGON: 141661666 operatora serwisu internetowego www.miltom.com.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – pliki zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – pliki zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie miltom.com.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodaje używanych cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika i nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownikownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:
  – Cookies wydajnościowe – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać,
  – Cookies funkcjonalne – istotne dla działania serwisu:
  służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinno to uniemożliwić zupełnego korzystania z niej. Pliki służą ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  – Cookies zewnętrzne (third-party cookie) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach wymienionych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

Cele wykorzystywania plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
  • zapamiętanie personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • zapamiętanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • zapamiętanie konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiające weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora,
  • optymalizację poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
  • tworzenie anonimowych statystyk, pomagających zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   – Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   – twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

W przypadku gromadzenia danych osobowych przez Administratora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  1. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi serwisu przez Użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim ( z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu ) inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania produktów, reklamowych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu weryfikacyjnym.
  4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu Administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres email stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub adresu email Użytkownika serwisu.
  5. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres email stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub adresu email Użytkownika serwisu.
  6. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres email stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub adresu email Użytkownika.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator serwisu w takim zakresie współpracuje.
  8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W wypadkach przewidzianych prawem Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, Administrator serwisu może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie/za zgodą użytkownika serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do operatora serwisu jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie.
  11. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w Polityce Prywatności, powiadomimy Użytkownika, pocztą elektroniczną lub poprzez ogłoszenie na stronie głównej serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesyłanie pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miltom Sp. z o.o., a kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem:

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
Tel./fax +48 22 844 59 39
Tel./fax +48 22 854 01 08
e-mail: firm@miltom.com.pl