Atest higieniczny PZH

Atesty Higieniczne PZH wystawia się na życzenie odbiorcy lub producenta przez instytucję upoważnioną do oceny jakości produktu, którą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).

Atest PZH

Czym jest atest higieniczny PZH

Każdy nowo-powstały produkt, by móc obronić się na konkurencyjnym rynku powinien posiadać odpowiednie rekomendacje, poświadczone specjalistycznymi certyfikatami. Najbardziej rozpoznawalnym i popularnym świadectwem tego typu jest Atest PZH, czyli inaczej Atest Higieniczny PZH, który potwierdza, że dany wyrób jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Produkt posiadający Atest PZH w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Twórca dokumentu zobowiązany jest do przebadania danego produktu pod względem jakości, składu chemicznego, właściwości mechanicznych itp. Dopiero po pozytywnym przejściu wielu testów i badań, wystawiany jest końcowy Atest PZH.

Dowiedz się więcej na temat zbiorników na wodę pitną