Certyfikat CNBOP-PIB Unistream

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i środków ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikaty

Unistream Certificate

Certyfikat wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Certyfikuje zgodność wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej według systemu N1, zgodnie z wymaganiami norm lub kryteriów technicznych CNBOP-PIB.

Dowiedz się więcej na temat zestawów pompowych