Certyfikat CNBOP-PIB Unistream

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Unistream Certificate

Wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokumentacja

  • Opis budowy zbiornika
  • Opis techniczny zbiornika
  • Wytyczne wykonania płyty fundamentowej
  • Instrukcja i schemat rozdzielni synoptycznej
  • Rysunek szafki sterującej