+48 22 844 59 39 firm@miltom.com.pl

Zbiorniki na wodę pitną

Projektujemy i budujemy stalowe zbiorniki na wodę pitną do stacji uzdatniania wody SUW. Nasze instalacje wykonujemy na terenie całej Polski, a także za granicą. Oferujemy również profesjonalny serwis zbiorników wody pitnej – zarówno pochodzących z naszej dystrybucji, jak i wykonanych przez innych producentów.

Zbiorniki wody pitnej

Wymogi i normy

Oferujemy zbiorniki stalowe na wodę pitną do stacji uzdatniania wody SUW, dla rolnictwa i ogrodnictwa. Nasze projekty spełniają nawet najbardziej skomplikowane wymagania stawiane przez klientów, dając jednocześnie gwarancję zachowania zgodności z normami prawnymi stosowanymi przy produkcji zbiornika wody pitnej. Każdy oferowany przez nas depozyt przeznaczony do magazynowania wody jest dopuszczony do eksploatacji przez PN-EN oraz posiada aktualny certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wydany dla całej konstrukcji zbiornika wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami.

Konstrukcja naziemnego zbiornika wody pitnej składa się z paneli stalowych o wymiarach 2,5m x 1,25 m, łączonych ze sobą za pomocą śrub cynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali kwasoodpornej lub pokrytych specjalistyczną farbą proszkową w wybranym przez klienta kolorze z oferowanej przez nas palety RAL.

Zbiornik na wodę pitną

Konstrukcja

Szczelność zbiornika naziemnego zapewniają indywidualnie prefabrykowane do każdego projektu, membrany EPDM lub specjalnie do tego celu zaprojektowane panele, malowane od wewnętrznej strony farbą epoksydową z uszczelnieniem chemicznym, masą polimerową posiadającą zezwolenia na kontakt z wodą do picia. W zależności od wybranego przez klienta rodzaju uszczelnienia, w warsztatach Miltom wykonujemy izolację wewnętrzną z paneli XPS na całej powierzchni ścian zbiornika oraz warstwę zewnętrzną z wysokogatunkowej wełny mineralnej, dodatkowo zabezpieczonej przez nas elewacją z blachy trapezowej w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wyposażenie techniczne każdego oferowanego przez nas zbiornika na wodę pitną dostosowujemy do indywidualnych i specyficznych potrzeb Zamawiającego, jednocześnie jednak dbając o spełnienie wszystkich ściśle określonych przez prawo, wymogów formalnych dostosowujących zbiornik do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zbiorniki na wodę pitną do SUW

Budowa zbiornika

Dach

Stosowane przez nas dachy stalowych zbiorników magazynowania wody pitnej są konstrukcją samonośną, wykonaną według koncepcji opartej o formatki trapezowe lub z prefabrykatów laminowanych. Wykorzystujemy te materiały, ponieważ charakteryzują się one wysoką odpornością na działanie promieni UV i trudnych warunków atmosferycznych, co ważne biorąc pod uwagę długi okres planowanej eksploatacji.

Zastosowane w naszych projektach, powierzchniowe uszczelnienie formatek dachowych wyklucza możliwość przedostawania się do wnętrza zbiornika zanieczyszczeń, insektów i wody deszczowej.

Zbiorniki na wodę pitną dostarczane przez firmę Miltom posiadają niezbędne atesty higieniczne PZH i mają zastosowanie w przetwórstwie spożywczym, ogrodnictwie, rolnictwie a także w stacjach uzdatniania wody SUW. Konstrukcja dachu może zostać wykonana w kilku oferowanych przez nas wariantach, zapewniając klientowi możliwość doboru optymalnie dostosowanego do jego potrzeb, indywidualnego rozwiązania.

 

Warianty dachu zbiornika wody pitnej

 • prefabrykatów laminowanych
 • autorska konstrukcja firmy Miltom typu stożkowego
 • blachy trapezowej T35

Informacje

Zalety zbiornika

Oferowane i wytwarzane przez nas zbiorniki przeznaczone do magazynowania zapasu wody przeznaczonej do spożycia, posiadają aktualny atest PZH dlatego też mogą znaleźć zastosowanie w przetwórstwie spożywczym, sieciach wodociągowych, hodowli zwierząt i wszelkich typach zakładów przemysłowych i wytwórczych, gdzie niezbędna jest bezpieczna i czysta woda.

{

Trwałość

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, zabezpieczona farbą proszkową poliestrową lub epoksydową
{

Odporność

W naszych konstrukcjach używamy stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4304) lub AISI 316L (1.4401)

Bezpieczeństwo

Normy
i standardy

 • Zbiorniki wody pitnej wykonywanie są zgodnie rygorystycznymi normami konstrukcji Eurokod 1 i Eurokod 3
 • PN-EN 1993-1:2006/AC:2009 Desing of steel structures
 • Posiadają aktualny atest PZH na cały zbiornik
Atest pzh dla zbiornika wody pitnej

Atest PZH

Zbiornik przeciwpożarowy - montaż

Serwis

Firma specjalizuje się w serwisach zbiorników wykonując:

 • przeglądy zbiorników wody pitnej
 • inspekcje zbiorników i osprzętu
 • czyszczenia wnętrza zbiorników
 • wymiany izolacji, membran i dachów zbiorników
 • naprawy systemów monitorowania pracy grzałek i poziomów wody
 • rozbudowy (powiększenia) zbiorników
 • zmiany lokalizacji

Specyfikacja techniczna

Informacje konstrukcyjne

pusta

Typoszereg zbiorników

Normy wykonania

 • PN-EN 1990:2004/AC:2010 „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.”

 • PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”

 • PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009  „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.”

 • PN-EN 1991-1-4:2005 „Eurokod 1. Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”.

 • PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009  „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.”

 • PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.”

 • PN-EN 1993-4-2:2009 „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.”

 • PN-EN 1993-1-6:2009 „Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.”

 • PN-EN 1090-2+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.”

 • PN-EN ISO 13788:2013-05 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.”

 • PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.”

 • PN-EN ISO 12944-2:2018-02 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk.”

 • PN-EN ISO 12944-5:2020-03 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.”

 • PN-EN ISO 14713:2000 „Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.”

Konstrukcja zbiornika

 • Płyta fundamentowa

Zbiorniki systemu MILTOM przeznaczone do magazynowania wody pitnej są posadowione na żelbetowej płycie fundamentowej. Żelbetowa płyta fundamentowa projektowana jest indywidualnie pod konkretną lokalizację, na podstawie otrzymanych od Inwestora warunków gruntowo-wodnych. Wykonywana jest z betonu hydrotechnicznego min. klasy B25 (C20/25) W8 F100, mrozoodpornego i wodoszczelnego. Zbrojenie płyty dennej zbiornika górą i dołem ze stali klasy A-IIIN BSt500. Otulina zbrojenia od dołu i z boków 5 cm, od góry 7cm. Płyta denna wykonywana na podkładzie z podbetonu B10 grubości minimum 10 cm. Średnica płyty fundamentowej wykonywana jest w postaci koła lub wieloboku o średnicy około 0,9 m większej niż średnica wewnętrzna zbiornika.

Do obliczeń wytrzymałości fundamentu można przyjmować jedynie ciężar wody zgromadzonej w zbiorniku. Ciężar konstrukcji i orurowania wynosi do 2% (dla zbiorników do 300 m3) do 5% ciężaru wody. Można więc go pominąć stosując inne współczynniki bezpieczeństwa wynikające np. z możliwości przepełnienia zbiornika. Decyzja o obliczeniowym ciężarze zbiornika i wielkości współczynników bezpieczeństwa należy do projektanta.

 • Stosowane technologie

Wykonywane przez nas zbiorniki na wodę pitną, powstają w dwóch technologiach. Z wewnętrzną membraną wykonaną z EPDM lub z uszczelnieniem połączeń blach na masę typu Sabatack 750 lub 780.

Zbiornik uszczelniany membraną EPDM

posiadającą atest PZH, stawiany jest na prawidłowo przygotowanej i wypielęgnowanej płycie fundamentowej. Membrana jest polimerową geosyntetyczną barierą, produkowaną z wulkanizowanego EPDM. Kalandrowana w dwóch warstwach, bez zbrojenia. To daje unikalne właściwości szczególnie jeśli chodzi o giętkość i elastyczność (rozciągliwość 300%). Membrana oddzielona jest od fundamentu zbiornika geowłókniną polipropylenową o gramaturze  300g/m2, która ochrania ją przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu i eksploatacji.

Konstrukcje zbiornika uszczelnianego na masę Sabatack

umieszczane są we wcześniej przygotowanym rowku technologicznym o szerokości 45 mm i głębokości 50 mm znajdującym się na wysokości obwodu konstrukcji płaszcza zbiornika. W celu trwałego i szczelnego połączenia ścian zbiornika z płytą denną rowek zbiornika wypełniany jest samorozlewną zaprawą firmy SABA.  Rowek po stwardnieniu żywicy dodatkowo zabezpieczamy masą trwale elastyczną Ecoseal Bio HM, mającym dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. Dno zbiornika dodatkowo zabezpieczane jest zaprawą Aquafin-1K M-PLUS.

Zbiorniki z uszczelnieniem i zabezpieczeniem wszystkich połączeń elementów płaszcza zbiornika masą typu Sabatack 750, 780 malowany jest od wewnątrz farbą proszkową Faproxyd 620 w kolorze niebieskim sygnałowym (RAL5005) firmy WODROL.

 • Ściany zbiornika

W obydwu technologiach ściany zbiornika wykonane są z ocynkowanej stali w gatunku S350GD + Z275 lub kwasoodpornej AISI 304 (1.4304) lub AISI 316L (1.4401) o wymiarach arkuszy 1,25 m x 2,5 m. Grubość płaszcza uzależniona jest od wielkości zbiornika i wymaganych norm. Poszczególne arkusze blach skręcane są zakładkowo w pionie i poziomie za pomocą śrub M12 kl.8.8. Ściany zbiornika wzmocnione obwodowo w poziomie pierścieniami wykonanymi z blach grubości 2,0 – 4,0 mm. Zbiornik mocowany jest do betonowego fundamentu z wykorzystaniem ocynkowanych kątowników L70x50x5 ze stali S235, uchwytów i kotew rozporowych.

 • Opcje dodatkowe

Na życzenie klienta istnieje możliwość proszkowego pomalowania powierzchni blach lub obłożenia płaszcza instalacji, blachą trapezową w wybranym kolorze RAL z dostępnej palety barw „Pruszyński”.

Malowanie płaszcza zbiornika lub elewacja z blachy trapezowej stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą przed działaniem środowiska z zewnętrz, znacząco przedłużając prawidłowe działanie zbiornika i jego bezawaryjną pracę, a także zapewnia dodatkowy efekt wizualny i estetyczny.

Dach zbiornika

W zależności od potrzeb Inwestora zbiorniki wody pitnej pokrywamy kopułą wykonaną z kompozytu poliestrowo – szklanego lub dachem stożkowym. Wszystkie proponowane przez nas dachy są konstrukcjami samonośnymi, co powoduje brak kontaktu wody z elementami konstrukcji, znacznie wpływając na przedłużenie ich żywotności.

Zastosowanie przykrycia dachowego w formie kopuły typu „KS” (kopuła samonośna).

Przykrycie to składa się z elementów sferycznych ( tzn. powłoka elementu jest wycinkiem sfery ) z bocznymi kołnierzami płaskimi leżącymi na powierzchni sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika (bez rynny) na całym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne są połączone w całość za pomocą zakładkowego połączenia śrubowego. Każde zakładkowe połączenie śrubowe kołnierzy elementów przykrycia jest uszczelnione dwoma rzędami uszczelek EPDM o przekroju 10×15 [mm]. Odległość osi śrub skręcających i kotew mocujących elementy przykrycia do stalowej konstrukcji zbiornika nie jest większa jak 330 [mm]. Pomiędzy kołnierzem skrajnego elementu, a stalową konstrukcją znajduje się okapnik wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego. Pomiędzy okapnikiem, a ścianą zbiornika oraz pomiędzy okapnikiem, a elementami przykrycia znajdują się dwa rzędy uszczelek EPDM o przekroju 10×15 [mm]. Elementy sferyczne z laminatu poliestrowoszklanego izolowanego pianą PU o grubości 60 [mm] – piana nie jest  położona w miejscach połączeń śrubowych.

Stożkowa konstrukcja dachu zbiornika (stożek ścięty)

jest  wsparta przegubowo na ścianach zbiornika. Kąt nachylenia dachu wynosi około 15º. Belki nośne dachu z profili zimnogiętych ocynkowanych Blachy Pruszyński 2xC150x48x2.0 ze stali S350GD są rozmieszczone promieniowo równomiernie. Belki nośne dachu spięte w koronie dachu zwornikiem okrągłym o średnicy d=856 mm i przekroju zastępczym obliczeniowym dwuteowym Hśr x Bpg x Bpd = 172x344x158 spawanym z blach stalowych o gr. 8 mm ze stali S235. Połączenie belek nośnych ze zwornikiem na śruby M12-kl.8. Pomiędzy belkami nośnymi ułożono izolację Styrodur-3000CS o grubości 100 mm. Dach pokryty jest blachą płaską o grubości od 1,0 do 3,0 mm. Wszystkie połączenia dachu w zbiorniku są zabezpieczone od wewnątrz masą Sabatack. Ukształtowanie konstrukcji dachu zapewnia swobodny odpływ opadów deszczu i śniegu z powierzchni dachu na każdą ze stron zbiornika.

Wyposażenie zbiornika

Niezależnie od kształtu i rodzaju, każdy dach zbiornika wody pitnej wyposażony jest w:

 • Kominki wentylacyjne nawiewne (czerpnie powietrza) umożliwiające swobodny napływ powietrza do przestrzeni pod przykryciem dachowym (ochrona przykrycia dachowego przed podciśnieniem wywołanym przez zmienny poziom cieczy w zbiorniku); zakłada się grawitacyjny napływ powietrza.
 • Króćce rurowe wlaminowane na stałe w powłokę przykrycia w celu zapewnienia podłączenia systemu wentylacji poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod przykryciem dachowym. Ilość, wielkość oraz położenie króćców określa projektant wentylacji. Projektowane rozwiązania muszą być skonsultowane z producentem przykrycia dachowego.
 • Właz – o wym. w świetle 800 x 800 [mm] Właz jest wyposażony w zawiasy i ograniczniki wychylenia do kąta otwarcia do 95°. Okucia są wykonane ze stali A4. Usytuowanie włazu, króćców oraz kominków wentylacyjnych jest uzgodnione na etapie szczegółowych uzgodnień technicznego wykonania przykrycia.
 • Filtr zabezpieczający przedostawaniu się owadów, gryzoni, ptaków, kurzowi wykonany z siatki ze stali nierdzewnej o gęstości oczek 0,5mm umieszczony jest w kominku wentylacyjnym, co uniemożliwia przedostawaniu się również zanieczyszczeń atmosferycznych.
 • Każdy z wykonywanych zbiorników jest wyposażony w izolację termiczną zewnętrzna wykonaną z wełny mineralnej ProRox SL 960 PL, o grubości 10 cm dodatkowo zabezpieczoną blachą trapezową T18 x 0,7 „Pruszyński” malowaną na dowolny kolor z palety kolorów RAL. Takie usytuowanie izolacji zapewnia wieloletnie zachowanie właściwości cieplnych i brak degradacji materiału pod wpływem działania wilgoci.
 • W skład wyposażenia zbiorników zalicza się również: rurociąg zasilający (tłoczny), rurociąg ssawny, rurociąg przelewowy i rurociąg spustowy, wykonany ze stali kwasoodpornej lub Polietylenu o średnicy dostosowanej do wymagań Zamawiającego.

Wszystkie stosowane przez nas materiały zapewniają dostarczenie Inwestorowi najwyżej jakości produktu, spełniającego restrykcyjne wymogi norm i wymaganych standardów.

Pełna modułowość konstrukcji pozwala na szybki montaż, a także na możliwość wszelkich modyfikacji tak by w razie potrzeby zwiększyć wymaganą pojemność zbiornika.  Nasze zbiorniki wyposażone są we wszystkie niezbędne przyłącza, oraz urządzenia wymagane do sprawnej współpracy w Stacjach Uzdatniania Wody czy instalacjach wodociągowych.  Wysoka jakość wykonania pozwala uzyskać długoletnią gwarancję, zapewniającą wieloletnie bezawaryjne użytkowanie zbiornika.

Ochrona gwarancyjna

Gwarancja Miltom

Każdy istniejący stalowy zbiornik na wodę pitną – zarówno zbudowany przez nas, jak i innych producentów – możemy objąć naszą opieką gwarancyjną i serwisową. Usługa realizowana jest po nabyciu oferowanego przez nas pakietu ochrony gwarancyjnej. Podstawą wydania Państwu takiej gwarancji jest przeprowadzenie przez nas przed podpisaniem umowy, przeglądu technicznego istniejącego zbiornika wody pitnej.

Specjalista ds. sprzedaży zbiorników

Andrzej Konieczny
Tel. +48 22 844-59-39
Mob.+48 693 366 366
andrzej.konieczny@miltom.com.pl

Napisz do nas

Akceptuję