Przeglądy okresowe pompowni i pomp ppoż.

Zestawy pompowe są kluczowym elementem instalacji ppoż., ponieważ od ich niezawodności zależy prawidłowe działanie całej instalacji. Dlatego tak ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów w celu weryfikowania ich stanu technicznego i wykrywania usterek na czas.

Przeglądy pomp ppoż.

Przeglądy techniczne pomp i pompowni przeciwpożarowych

Dokonywanie okresowych przeglądów konieczne jest w celu weryfikowania stanu technicznego urządzenia i wykrywania usterek na czas. Wczesna diagnoza potencjalnej awarii sprzętu może przynieść znaczne oszczędności kosztów naprawy i ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Profesjonalny partner serwisowy

Przeglądy zestawów pompowych

Szybko i profesjonalnie wykonamy przegląd Twojej pompowni zgodnie z harmonogramem. Skontaktuj się z działem. obsługi pomp ppoż.

Michał Stępniak
Specjalista ds. pomp ppoż.
+48 693 805 807
michal.stepniak@miltom.com.pl

Nasze usługi

Rodzaje przeglądów pomp ppoż.

Z Miltom masz łatwy i szybki dostęp do serwisu zestawów pompowych. Nasi specjaliści dojadą do Twojej siedziby i sprawnie wykonają każdy rodzaj przeglądu.

Przeglądy gwarancyjne

W celu zachowania gwarancji konieczne jest wykonywanie okresowych przeglądów urządzenia zgodnych z harmonogramem konserwacji opracowanym przez producenta. Zapewniamy opiekę gwarancyjną dla zestawów pompowych zakupionych w naszej firmie.

Przeglądy pogwarancyjne

Wykonujemy przeglądy zestawów pompowych wszystkich producentów w oparciu o wytyczne norm przeciwpożarowych, zachowując standardy zastosowane przy projektowaniu, uwzględniając dokumentację techniczną rozruchową oraz instrukcję obsługi opracowaną i sporządzoną przez producenta.

Przeglądy okresowe

Wymagania w przepisach przeciwpożarowych nakładają na zarządcy obiektu okresowe przeglądy. Częstotliwość i zakres czynności kontrolnych uzależniony jest od normy jak i od zaleceń samego producenta oraz opracowanego i wdrożonego planu procedur konserwacji urządzenia na obiekcie.

Pompownia przeciwpożarowa
Serwis pomp ppoż.

Przeglądy gwarancyjne

Realizujemy przeglądy zestawów pompowych diesla i elektrycznych, z uwzględnieniem opracowanego harmonogramu konserwacji przez producenta w którym przewidziana jest wymiana materiałów i części eksploatacyjnych co roku jak i co dwa lata takich jak filtry, paski klinowe, przewody gumowe. Zastosowanie odpowiednich części i rutynowe przeglądy są kluczowe, jeśli chodzi o bezawaryjną pracę zestawu i pozwala na zachowanie gwarancji producenta.

Przeglądy pogwarancyjne

 

Wraz ze starzeniem się urządzenia prawdopodobieństwo wystąpienia usterki zwiększa się. W zestawach nie objętych gwarancją producenta ważne jest regularne wykonywanie przeglądów. Pozwala to na szybkie wykrycie potencjalnych usterek i wyeliminowanie ich na wczesnym etapie. Dzięki temu zapewniamy stałą i nieprzerwaną pracę urządzenia a co za tym idzie zapewniamy bezpieczeństwo pożarowe dla całego budynku. Przeglądy wykonywane są przez doświadczony serwis, na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Przegląd pomp ppoż.

Przeglądy okresowe

Do przeglądów okresowych zestawów pompowych i pompowi ppoż. obliguje. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Monitorowanie urządzeń zainstalowanych w pompowni ppoż. pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości w pompowni i usunięcie ich przed wystąpieniem poważniejszych awarii. Realizujemy przeglądy pomp i pompowni w instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych, hydrantowych w oparciu o polską normę projektową PN-EN 12845. Oferta obejmuje przegląd takich urządzeń jak stałe urządzenia gaśnicze, pompa dobijająca, zawory kontrolno alarmowe itd. Przegląd przeprowadzamy w sposób zgodny z instrukcją dostarczoną od producenta i obowiązującymi przepisami. Przeglądy wykonywane są przez wykwalifikowane ekipy, na terenie całego kraju.

Mobilne ekipy serwisowe

Ilość profesjonalnych i świetnie wyszkolonych ekip serwisowych wyposażonych w samochody serwisowe, zapewniające szybką i fachową obsługę naszych Partnerów.

Najlepsi specjaliści w branży

Profesjonalna kadra specjalistów potrafiących poradzić sobie z każdym zadaniem dotyczącym projektu, budowy czy serwisu zbiornika lub pompowni.

Szybki kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Miltom Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie mailowe.

Specjalista ds. pomp ppoż

Michał Stępniak

Email:

michal.stepniak@miltom.com.pl

Telefon:

+48 693 805 807