+48 22 844 59 39 firm@miltom.com.pl

Przeglądy pomp ppoż.

Zestawy pompowe są kluczowym elementem instalacji ppoż., a od ich niezawodności zależy prawidłowe działanie całej instalacji. Dlatego tak ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów w celu weryfikowania stanu technicznego urządzenia i wykrywania usterek na czas.

Rodzaje przeglądów

{

Przeglądy gwarancyjne

W celu zachowania gwarancji konieczne jest wykonywanie okresowych przeglądów urządzenia zgodnych z harmonogramem konserwacji opracowanym przez producenta. Zapewniamy opiekę gwarancyjną dla zestawów pompowych zakupionych w naszej firmie.

{

Przeglądy pogwarancyjne

Wykonujemy przeglądy zestawów pompowych wszystkich producentów w oparciu o wytyczne norm przeciwpożarowych, zachowując standardy zastosowane przy projektowaniu, uwzględniając dokumentację techniczną rozruchową oraz instrukcję obsługi opracowaną i sporządzoną przez producenta.

{

Przeglądy okresowe

Wymagania w przepisach przeciwpożarowych nakładają na zarządcy obiektu okresowe przeglądy. Częstotliwość i zakres czynności kontrolnych uzależniony jest od normy jak i od zaleceń samego producenta oraz opracowanego i wdrożonego planu procedur konserwacji urządzenia na obiekcie.

Przeglądy
pomp i pompowni

Dokonywanie okresowych przeglądów konieczne jest w celu weryfikowania stanu technicznego urządzenia i wykrywania usterek na czas. Wczesna diagnoza potencjalnej awarii sprzętu może przynieść znaczne oszczędności kosztów naprawy i ograniczenie nieplanowanych przestojów. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy
gwarancyjne

Realizujemy przeglądy zestawów pompowych diesla i elektrycznych, z uwzględnieniem opracowanego harmonogramu konserwacji przez producenta w którym przewidziana jest wymiana materiałów i części eksploatacyjnych co roku jak i co dwa lata takich jak filtry, paski klinowe, przewody gumowe. Zastosowanie odpowiednich części i rutynowe przeglądy są kluczowe, jeśli chodzi o bezawaryjną pracę zestawu i pozwala na zachowanie gwarancji producenta.

Przeglądy
pogwarancyjne

Wraz ze starzeniem się urządzenia prawdopodobieństwo wystąpienia usterki zwiększa się. W zestawach nie objętych gwarancją producenta ważne jest regularne wykonywanie przeglądów. Pozwala to na szybkie wykrycie potencjalnych usterek i wyeliminowanie ich na wczesnym etapie. Dzięki temu zapewniamy stałą i nieprzerwaną pracę urządzenia a co za tym idzie zapewniamy bezpieczeństwo pożarowe dla całego budynku. Przeglądy wykonywane są przez doświadczony serwis, na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Przegląd pompy ppoż.
Przegląd pompowni ppoż.

Przeglądy
okresowe

Do przeglądów okresowych zestawów pompowych i pompowi ppoż. obliguje. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Monitorowanie urządzeń zainstalowanych w pompowni ppoż. pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości w pompowni i usunięcie ich przed wystąpieniem poważniejszych awarii. Realizujemy przeglądy pomp i pompowni w instalacjach tryskaczowych, zraszaczowych, hydrantowych w oparciu o polską normę projektową PN-EN 12845. Oferta obejmuje przegląd takich urządzeń jak stałe urządzenia gaśnicze, pompa dobijająca, zawory kontrolno alarmowe itd. Przegląd przeprowadzamy w sposób zgodny z instrukcją dostarczoną od producenta i obowiązującymi przepisami. Przeglądy wykonywane są przez wykwalifikowane ekipy, na terenie całego kraju.

potrzebujesz wsparcia?

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Chcesz poznać szczegóły naszej oferty, chciałbyś poznać zakres wykonywanych przez nas prac naprawczych czy serwisowych?

Ochrona gwarancyjna

Gwarancja Miltom

Każdy istniejący stalowy zbiornik ppoż. lub instalację przeciwpożarową - zarówno zbudowaną przez nas, jak również innych producentów - możemy objąć naszą opieką gwarancyjną i serwisową. Realizujemy to poprzez zapewnienie klientom możliwości nabycia oferowanego przez nas pakietu ochrony gwarancyjnej. Podstawą wydania Państwu takiej gwarancji jest przeprowadzenie przez nas przed podpisaniem umowy, przeglądu technicznego zbiornika lub urządzenia. 

Gwarancja na wykonane instalacje

Każdy oferowany Państwu produkt objęty jest gwarancją. Rozbudowane pakiety gwarancyjne są potwierdzeniem naszej dbałości o prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie naszych realizacji, ale również naszej polityki mającej na celu zapewnienie naszym klientom wysokiego poziomu komfortu i bezpieczeństwa, związanego z zaufaniem do jakości naszych urządzeń i usług. Możemy zapewnić o ich niezawodności przez długie lata.

Kontakt

Miltom Sp. z o.o.

Jedyna firma w Polsce z takim doświadczeniem w branży. W budowie zbiorników nie mamy sobie równych, bo naszą firmę tworzy zespół ludzi, którzy dzięki doświadczeniu i fachowości, doskonale wiedzą co robią. Naszą misją jest być aktywnym i konstruktywnym doradcą, zaangażowanym w długofalowy sukces naszych Klientów.

Adres

02-830 Warszawa, ul. Mazura 18A
Tel./fax +48 22 844-59-39,
Tel./fax +48 22 854-01-08
Regon: 141661666
NIP: 5213625525
KRS: 0000317566
e-mail: firm@miltom.com.pl

Napisz do nas

Zgoda