Prostopadłościenne zbiorniki ppoż.
w budynku mieszkalnym

System zbiorników przeciwpożarowych wykonany na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej i umieszczony w podpiwniczeniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, składającego się z jedenastu kondygnacji.

Opis projektu

W związku ze zmianami przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, zwrócił się do nas Inwestor z zadaniem zaprojektowania zbiornika ppoż. o bardzo specyficznych wymaganiach technicznych. Zbiorniki zostały umieszczone w podpiwniczeniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, składającego się z jedenastu kondygnacji.

Potrzeba wydzielenia miejsca przeznaczonego na realizację projektu, spowodowała przekształcenie znajdujących się w podpiwniczeniu szacht lokatorskich w pomieszczenie techniczne przeznaczone do instalacji systemów ppoż. Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństawa i rekompensata istniejących niezgodności w zabezpieczeniach pożarowych w stopniu odpowiadającym wymaganiom aktualnych przepisów.
Projekt był niezwykle trudny i wymagający dużej wiedzy i zaangażowania.

Kontakt

Andrzej Konieczny

Specjalista ds. zbiorników

+48 693 366 366

andrzej.konieczny@miltom.com.pl

Specyfikacja

  • Zbiornik ppoż. o łącznej pojemności 54 m3
  • W skład instalacji wchodzą dwa połączone ze sobą zbiorniki prostopadłocienne
  • Prostokątny zbiornik o pojemności 12 m3
  • Zbiornik o podstawie w kształcie litery „L” o pojemności 42 m3