System prostopadłościennych zbiorników ppoż. w mieszkalnym budynku wielorodzinnym.

Wspólnota Mieszkaniowa

Zbiorniki ppoż. wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa

[ Założenia inwestycji ]

Zaprojektować, zbudować i umieścić w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, wydajny system zbiorników przeciwpożarowych. System powstaje na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej wielorodzinnego budynku składającego się z jedenastu kondygnacji.

[ Wymagania projektowe ]

  • Wykonanie zbiorników ppoż. dopasowanych do istniejących pomieszczeń
  • Dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
  • Zapewnienie wydajnego systemu gaśniczego dla jedenastopiętrowego budynku

Inwestycja

Zlecone zadania projektowo-budowlane

W związku ze zmianami przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, zwrócił się do nas Inwestor z zadaniem zaprojektowania zbiornika ppoż. o bardzo specyficznych wymaganiach technicznych. Zbiorniki zostały umieszczone w podpiwniczeniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, składającego się z jedenastu kondygnacji.

Wykonanie projektu technicznego

Prace budowlane i nadzór techniczny

Odbiór techniczny i przekazanie do użytku

Co osiągneliśmy

[ Podsumowanie inwestycji ]

Potrzeba wydzielenia miejsca przeznaczonego na realizację projektu, spowodowała przekształcenie znajdujących się w podpiwniczeniu szacht lokatorskich w pomieszczenia techniczne przeznaczone do instalacji systemów ppoż. Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństawa i rekompensata istniejących niezgodności w zabezpieczeniach pożarowych w stopniu odpowiadającym wymaganiom aktualnych przepisów.

Spełnienie wszystkich wymogów konstrukcyjnych, norm bezpieczeństwa oraz dostosowanie konstrukcji do istniejącej infrastruktury, wymagało od nas nieszablonowego podejścia projektowego.

Projekt w pełni spełnił oczekiwania inwestora i poprawił bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku.

Krzysztof Polak

Prokurent / Dyrektor wykonawczy

Zostań naszym partnerem biznesowym

Dołącz do listy naszych klientów i partnerów biznesowych. Gwarantujemy Ci że znajdziesz się w znakomitym towarzystwie.